Dagelijks bereikbaar op
0523 656 385
Social media

PRIVACY POLICY

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Veiligheid

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich enkel tot die gegevens welke minimaal nodig zijn¬† voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij uw persoonsgegevens nodig hebben.
 • alle gegevens die u bij ons achterlaat beveiligen met de modernste technieken

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen(verwerkers) hebben we uiteraard goede afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autobedrijf Schotmeijer verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

onderstaande persoonsgegevens worden van u verwerkt.

 • Naam, adres
 • Contactgegevens , o.a. telefoon, e-mail
 • Geslacht
 • Klantnummer
 • Kentekennummer

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor;

 • het aangaan van een overeenkomst
 • het versturen van nieuwsbrieven
 • het versturen van apk-brief, onderhoudsbrief

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn, dan wel wettelijk vereist zijn.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking

van uw persoonsgegevens ( of een deel hiervan) door ons of onze verwerkers.

Vragen

Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u via onderstaande contactgegevens contact met ons opnemen:

Autobedrijf Schotmeijer

t.a.v. Dhr. H. Schotmeijer

Zwolseweg 53

7707 AB Balkbrug

tel: 0523-656385

Info@schotmeijer.nl